Ochrana soukromí

V SCHMIDTTRADING s.r.o. , IČ: 247 82 891(dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. Na této stránce níže naleznete veškeré informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů zejména o našich zákaznících a uživatelích tohoto webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

 

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

 

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

 

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

 

E. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

 

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

 

H. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?